منتظران مهدی - نامه به امام زمان


منتظران مهدی

” تنهای اول “دارنده بیشترین مشترک مدعی انتظار!!! و همچنان غایب

آن روز را یادم نمی رود که آن قدر در پای حصار کلبه ی تو ایستادم تا پنجره ای از رویت به سویم گشوده شد و گیسوان ستارهآگین تو را دیدم و به همین خاطر بود که هر روز به شفاف ترین قبله تو را ارزو می کردم و شعرهایم را به عطر اسمانی تو خوشبو می کردم .

مولایم! ای ایده آل ترین هستی در دیده ام هر وقت به تو می نگرم در چشمانم ترنم شبنم رنگ آب ها موج می اندازد نیلی ترین و قشنگ ترین درودهایم را همراه با سبدی پر از گل های رنگین نثارت می کنم و می دانم که می توانم با همین ساز شکسته ام شعرت را بسرایم می دانم که می توانم آن گونه که می خواهی بشوم می دانم که خوب می دانی خسته ام و دل شکسته ولی چشم به تو دوخته ام.

پس ای امید زندگانی ام! ای زیبا ترین هدفم! ای همه ی ما عاشق دیدارت امروز به رهگذران بی حوصله ای که از گوشه ای می گذشتند. گفتم: بیاید تا عاشقش باشیم سپس قلبم را که آفتابی از نور تو درونش را روشن کرده بود نشانشان دادم و در دست های همه انان شاخه ی نرگس گذاشتم و به انها گفتم :هیچ وقت برای بیدار شدن دیر نیست .

مولای من! می دانم که باید چنان دوست داشته باشم که همه به من غبطه بخورند می دانم که باید کاری کنم که هیچ نقطه ای در دنیا بدون عشق تو نماند ای کاش چکاوکان آرزو زودتر از سفر برگردند و مژده ی ظهورت را به من بدهند و من نیلوفرانه با گل ها جایی در کنار تو در دل آسمانها برای خود باز کنم .


برچسب‌ها: ظهور, نامه به امام زمان, درد دل با امام زمان, نامه ی به دوست, نامه ی به موعود
♥ چهارشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۰ 10:51 بـ ه دستانــ منتظر ♥